design manál

Design manuál

Design manuál, neboli tzv. Corporate Identity, představuje bibli marketingu každé firmy. Design manuály bývají zejména u menších firem často podceňovány. Pokud však chcete dlouhodobě zaujmout větší masu potenciálních zákazníků, jsou design manuály nezbytné.

K čemu design manuál slouží?

Design manuál je soubor veškeré vizuální komunikace společnosti s veřejností a zákazníky. Obsahuje všechna specifika designu firmy a pravidla, jakými se má firma nebo grafické studio řídit při vytváření grafických návrhů - letáků, katalogů, polepů na automobily, triček, inzerátů, direct mailů, www stránek, emailů a veškerých tiskovin.

Podstatou design manuálu je, aby Vaše firma vždy vystupovala před zákazníkem jako "celek", jako ucelená jednotná firma. Zákazník by měl rozeznat Vaší firmu již při shlédnutí určité barvy, sloganu či typu fontu použitého v grafice. Dobrým příkladem jsou barvy mobilních operátorů - poznáte je vždy.

Design manuál obvykle obsahuje

  • logotyp, jeho barevnost, varianty logotypu, doporučení či nařízení pro správné užívání logotypů
  • definice standardů firemních barev
  • informace o fontu, jeho použití a alternativních verzích
  • informace o použití sloganu
  • grafické motivy, textury apod. charakterizující společnost
  • vzory obálek, dopisních papírů, vizitek, PFek, katalogů, letáků, brožur atd.
  • grafiku na automobily a její použití
  • informace o potisku na reklamní předměty
  • další typy grafiky pro různá použití

Toto je obecný výčet bodů, které mohou design manuály obsahovat. Jednotlivé body se mění vždy v závislosti na typu a potřebách konkrétní společnosti.

Cena návrhu design manuálu je závislá na počtu informací v něm obsažených. Pro více informací nás kontaktujte.

Prohlédněte si naše reference »